Algemene voorwaarden per 1-1-2022

Onze algemene voorwaarden zijn de afspraken die van toepassing zijn op de zorgovereenkomst die we met elkaar hebben gesloten. In de algemene voorwaarden worden uw en onze rechten en plichten geregeld. Vanaf 1 januari 2022 zijn deze vernieuwd, vanwege veranderde wetgeving. De algemene voorwaarden zijn gezamenlijk opgesteld door vertegenwoordigers van cliënten (de Consumentenbond, LOC Waardevolle zorg en Patiëntenfederatie Nederland) en vertegenwoordigers van de zorgaanbieders (ActiZ en Zorgthuisnl).   

Lees hier onze algemene voorwaarden.

Modules 

De voorwaarden bestaan uit modules. Voor bepaalde soorten zorg komt daar nog een module bij: