Coronavirus: vragen en antwoorden

(Pagina bijgewerkt op: 28 mei 2020 / 8.50 uur)

Het coronavirus heeft (helaas) ook Nederland bereikt en leidt daarmee tot veel vragen, ook binnen Valkenhof. Wij zetten hier daarom de belangrijkste info en maatregelen op een rij voor alle betrokkenen van Valkenhof, die tot nader order gelden. Volg ook ons Liveblog Coronavirus met de laatste updates!
Daarnaast sturen wij noodzakelijke updates per brief/mail naar contactpersonen en medewerkers. Wilt u deze updates per mail ontvangen? Lever dan uw e-mailadres samen met de cliëntnaam/geboortedatum/afdeling aan via: ClientServiceBureau@valkenhof.org. Indien u vragen heeft over de genomen maatregelen of anderszins met betrekking tot het coronavirus, kunt u contact opnemen met Valkenhof via het algemeen nummer: 040-2014035. U wordt dan doorgeschakeld naar onze helpdesk die uw vragen beantwoordt.

Sluiting alle locaties
Valkenhof volgt de landelijke richtlijnen op de voet en past hier haar beleid op aan. Om die reden heeft het bestuur van Valkenhof de volgende maatregel moeten nemen:

Ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus zijn alle locaties van Valkenhof sinds dinsdag 17 maart (tot nader order) voor alle bezoekers gesloten.

Dit besluit heeft een aantal consequenties. De belangrijkste leggen we hieronder uit.

Familie/bezoekers/cliënten

 • Alle locaties zijn voor bezoek gesloten. Andersom mogen cliënten ook niet mee naar buiten worden genomen door bezoekers.
 • In geval dat een cliënt zich in de stervensfase bevindt, is indien de omstandigheden dit toelaten in overleg met Valkenhof beperkt bezoek mogelijk.
 • Cliënten met verkoudheid, hoesten of koorts blijven (tijdelijk) op hun kamer (en kunnen tijdelijk niet meedoen aan de gezamenlijke maaltijd en activiteiten.
 • Goederen, zoals persoonlijke verzorgingsmiddelen kunnen bij de voordeur aan de portier worden afgegeven. Graag duidelijk de naam en afdeling/kamernummer van de cliënt op de verpakking vermelden.
 • Wasverzorging: indien u de was verzorgt voor de cliënt, dan kunt u de vuile was bij de voordeur ophalen en de schone was in een verpakking met de naam en het kamernummer van de bewoner er op vermeld bij de voordeur aan de portier afgeven.
 • Clientbesprekingen worden voorlopig (tot nader order) geannuleerd.
 • Indien u vragen heeft over de genomen maatregelen of anderszins met betrekking tot het coronavirus, kunt u contact opnemen met Valkenhof via het algemeen nummer: 040-2014035. U wordt dan doorgeschakeld naar onze helpdesk die uw vragen beantwoordt.

Personeel/vrijwilligers

 • Personeel en vrijwilligers hebben uitsluitend toegang tot de locatie via de hoofdingang.
 • Personeel en vrijwilligers zijn verplicht om hun naambadge te dragen en deze bij binnenkomst op verzoek te tonen aan de portier.
 • Van personeel en vrijwilligers wordt verwacht dat zij in privétijd sociale contacten tot een noodzakelijk minimum beperken om besmetting door anderen te voorkomen.
 • Aanwijzingen vanuit het management en behandelaars dienen strikt te worden opgevolgd.
 • Bij vragen of onduidelijkheid: raadpleeg je manager. Dit geldt ook voor vragen omtrent (bezoek voor) cliënten in de stervensfase.
 • Voor vrijwilligers geldt dat als zij tijdens de corona-pandemie liever niet op de locaties komen, hier alle begrip voor is. Landelijk geldt het standpunt dat als vrijwilligers 70 jaar of ouder zijn, zij geen vrijwilligerswerk uitvoeren. Valkenhof geeft dit als advies mee aan haar vrijwilligers.

Algemeen

 • Ter handhaving van de genomen maatregelen is een bewakingsdienst ingeschakeld, die fysiek aanwezig is op de locaties van Valkenhof.

Wij begrijpen dat dit voor onze clienten en hun naasten een erg ingrijpend besluit is geweest, wat leidt tot gemis, verdriet en mogelijk ongerustheid. Wij hopen hiermee het coronavirus zo goed mogelijk te ‘beteugelen’ en doen er ondertussen alles aan om juist nu nóg een stapje extra te zetten voor onze cliënten.

Besmette (Covid-19) cliënten
Ondanks alle strikte maatregelen (waaronder de sluiting van alle locaties op 17 maart), heeft helaas ook Valkenhof op meerdere afdelingen te maken met besmette (Covid-19) cliënten. Zij worden (al vanaf het moment van verdenking) meteen in isolatie gebracht op hun eigen kamer en ontvangen daar de zorg en aandacht die zij nodig hebben. Daarbij maken wij gebruik van de mogelijkheden die domotica (kijk-luisterverbinding) ons biedt.
Ook kan het nodig zijn een afdeling te sluiten om verspreiding tussen afdelingen te voorkomen. Deze werkwijze is te vergelijken met het sluiten van een afdeling bij een uitbraak van het Norovirus. Medewerkers krijgen dan instructies hoe zichzelf te beschermen tegen besmetting en hoe overdracht tussen afdelingen te voorkomen.

Uw naaste ziek?
Mocht uw naaste ziek zijn, dan wordt de eerste contactpersoon/vertegenwoordiger altijd op de gebruikelijke wijze geinformeerd en betrokken bij de behandeling. De afdeling maakt afspraken met u hoe de communicatie verder plaatsvindt. Bij achteruitgang neemt de afdeling vanzelfsprekend opnieuw contact met u op.

Emoties in contact
We begrijpen dat u soms zichtbaar geëmotioneerd bent wanneer u contact heeft met een naaste die op een van onze locaties verblijft.  Toch willen we u vragen om u bewust te zijn van de gevolgen van uw emoties op het gedrag van deze persoon.

Waar vindt u meer info?


Indien de situatie verandert en mogelijk andere (of aanvullende) maatregelen nodig zijn, communiceren we dit op deze pagina (waar u zich nu bevindt).

* Wij hopen op ieders begrip en medewerking, want alleen dan kunnen wij succesvol zijn! *