Miranda Das biedt individuele thuisbegeleiding

Ouderen helpen overzicht te behouden en structuur aan te brengen.

Wanneer mensen ouder worden, kunnen zij soms door lichamelijke en geestelijke achteruitgang behoefte hebben aan wat ondersteuning in hun dagelijks leven. Iemand die hen helpt het overzicht te behouden en structuur aan te brengen. Individuele thuisbegeleiding kan voor deze groep mensen dan uitkomst bieden. We spreken met Miranda Das, één van de individuele begeleiders van Valkenhof, over wat zij voor deze cliënten kan betekenen.

Miranda: ‘De individuele thuisbegeleiding is bedoeld voor mensen die nog thuis wonen en die vanwege een bepaald ziektebeeld – denk bijvoorbeeld aan beginnende dementie, depressie, een CVA of herseninfarct – niet meer goed in staat zijn om bepaalde dagelijkse handelingen goed te verrichten of de dag of week goed te overzien. Onze begeleiding en adviezen hebben als doel om iemand zo lang mogelijk zelfstandig te laten blijven. Ook kijken we vaak naar de behoeften die een eventuele mantelzorger heeft; bijvoorbeeld hoe om te gaan met het ziektebeeld van de partner.’

Agenda

‘We beginnen altijd met het in kaart brengen van de situatie en de individuele behoeften van de cliënt. Daarop gaan we kijken wat er nodig is. Zo kan iemand bijvoorbeeld hulp nodig hebben bij het beheren van de agenda; om zo overzicht te hebben van wat er allemaal moet gebeuren. Of een stappenplan voor het doen van de boodschappen. Maar structuur kan hem ook zitten in het zoeken naar extra activiteiten, zoals het bezoeken van een dagbesteding of een inloopochtend van een wijkcentrum.’

“Wij bieden mensen weer structuur in hun leven.”

Mondharmonica

‘Ik kijk altijd welk netwerk iemand al heeft om te zien wat daarin de mogelijkheden zijn. Soms is iemand bijvoorbeeld al lid van een vereniging, maar is hij of zij door het ziektebeeld niet meer in staat om deel te nemen. Ik neem dan contact op met die vereniging om samen te kijken wat nog wel mogelijk is. Wanneer iemands netwerk niet zo groot is, proberen we vaak een vrijwilliger in te schakelen; een maatje dat bijvoorbeeld samen met de cliënt kan gaan wandelen, de tuin doen of kaarten. Laatst was er een cliënt die aangaf graag nog eens mondharmonica te spelen.’ Lachend: ‘Dus nu zoeken we iemand die dat met hem zou kunnen doen, maar dat valt nog niet mee!’

Wmo

Om voor Individuele thuisbegeleiding in aanmerking te komen, moet iemand een beschikking van de gemeente hebben in het kader van de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Zo’n beschikking kan men zelf aanvragen bij gemeente of met hulp van een zorgconsulent van het CliëntServiceBureau van Valkenhof. Vanuit de Wlz  (Wet langdurige zorg) is het ook mogelijk om individuele thuisbegeleiding te ontvangen.

Fotobijschrift: Miranda Das (r), met haar collega’s Renske Verberne (m) en Sorente van den Berg.