Hoe is de opbouw van ons personeelsbestand?

Als u op onderstaande link klikt, ziet u de verschillende kengetallen over onze personeelssamenstelling, zoals de verdeling in de verschillende functies, de gemiddelde leeftijd, de in- en uitstroom, het verzuimpercentage en het aantal vrijwilligers per 31 december 2022.

Personeelssamenstelling Valkenhof