Waar staan we voor en waar gaan we voor?

Missie

Zorg met ’n zachte g
Valkenhof is een professionele zorgorganisatie met het hart op de juiste plek. Of het nu bij mensen thuis is of bij ons: onze medewerkers staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor cliënten klaar. Om goede zorg te leveren, op een gastvrije, gemoedelijke en typisch Brabantse wijze. ‘Zorg met ’n zachte g’ noemen we dat.

 

Visie

Compleet in zorg, bij u thuis of bij ons
Iedereen wil graag zo lang mogelijk grip houden op het eigen leven en zelfstandig keuzes maken. Soms is er echter (tijdelijk) ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld bij ziekte, na een operatie of wanneer iemand lijdt aan een chronische aandoening. Iedereen kan in alle gevallen een beroep doen op onze zorg. Wij kijken samen met de cliënt en zijn netwerk naar de beste oplossing. Daarbij denken we altijd in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Valkenhof is compleet in haar zorgaanbod en onze zorg is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar.

Lichamelijk en mentaal welbevinden
Ieder mens ervaart dat de mate van gezondheid het welzijn beïnvloedt. Wij willen daarom vanaf het eerste contact met u en uw netwerk een band opbouwen. Wij spannen ons in om u te leren kennen, we willen weten wat voor u belangrijk is en waarom, ook wanneer u dit zelf niet goed meer kunt aangeven. We zijn alert op elke vraag naar ondersteuning of revalidatie, ook op de niet gestelde vraag. We spelen op passende wijze in op veranderingen in uw zorgvraag. Binnen Valkenhof ervaart u een samenhangend  pakket van producten, waarbij uw vraag leidend is.

Participatie
De mogelijkheid om te participeren in de samenleving komt tot uiting in relatie met de omgeving, in de manier waarop u de dag doorbrengt en in de activiteiten die u graag onderneemt. Valkenhof stelt u in de gelegenheid zoveel mogelijk invulling te geven aan uw eigen levensstijl. Het welbevinden van al onze cliënten is ons uitgangspunt.

 

Kernwaarden

Medewerkers van Valkenhof handelen vanuit dezelfde kernwaarden: gepassioneerd, respectvol, betrouwbaar, vakmanschap en ondernemend. Deze kernwaarden binden ons en maken onze organisatie tot wat ze is.

X

Info coronavirus incl. liveblog!