Ouderen hebben meer nodig dan zorg alleen. De Vrienden van Valkenhof helpen daarbij.

De Stichting Vrienden van Valkenhof wil wat doen om het leven van de mensen in Valkenhof te veraangenamen. Recreatie, ontspanning en cultuur zijn ook voor ouderen onmisbare zaken en bepalen voor een belangrijk gedeelte de kwaliteit van hun leven. De Stichting Vrienden van Valkenhof wil zoveel mogelijk particulieren en bedrijven interesseren voor een jaarlijkse financiële bijdrage.
Ga voor meer informatie naar onze website: www.vriendenvanvalkenhof.nl