Toezichthouder

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken bij Valkenhof. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden met expertise op één of meerdere gebieden. Het gaat dan om de aandachtsgebieden zorginhoudelijk en welzijn, juridische zaken, financieel-economische zaken, politiek/bestuurlijke zaken en vastgoed. Valkenhof onderschrijft de Zorgbrede Governance Code.

Per 1 januari 2021 zoekt Stichting Valkenhof een

betrokken toezichthouder (inkomend voorzitter)

Gelet op de aanwezige deskundigheid in de Raad, gaat de voorkeur uit naar iemand met een gedegen zorginhoudelijke kennis en een grote affiniteit met de ouderenzorg.

Wij verwachten, naast affiniteit met de maatschappelijke functie van Valkenhof, een actieve betrokkenheid bij onze organisatie, bekendheid met de regio, academisch niveau en inzicht in strategische afwegingsprocessen. Kandidaten zijn bij voorkeur werkzaam of woonachtig in de regio Zuidoost Brabant.

De Raad vergadert vijf à zesmaal per jaar. Daarnaast nemen leden deel in diverse commissies. De leden ontvangen een vergoeding die in overeenstemming is met wat maatschappelijk gebruikelijk is in de sector.

Nadere informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de profielschets.

Solliciteren

Als u zich herkent in het profiel en als de uitdaging en onze missie u aanspreken, bent u van harte uitgenodigd te reageren voor 1 november 2020. Solliciteren kan per e-mail via directiesecretariaat@valkenhof.org of per brief gericht aan Valkenhof, t.a.v.

directiesecretariaat, Postbus 10101, 5550 GA  Valkenswaard

Valkenhof is een professionele zorgorganisatie met het hart op de juiste plek. Of het nu bij u thuis is of bij ons: onze medewerkers staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Om goede zorg te leveren, op een gastvrije, gemoedelijke, typisch Brabantse wijze. ‘Zorg met ’n zachte g’ noemen we dat. Binnen Valkenhof werken ruim 900 medewerkers en 450 vrijwilligers. Valkenhof wil in de regio aantrekkelijk zijn en een actieve rol spelen in een turbulente omgeving met uitdagingen.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

X