Lid Cliëntenraad
Als lid van de cliëntenraad heb je de kans om cliënten een stem te geven in de bewaking en verbetering