Valkenhof verwelkomt drie nieuwe leden in de Raad van Toezicht

In februari zijn drie nieuwe leden gestart in de Raad van Toezicht (RvT) bij zorgorganisatie Valkenhof. Christine de Vries, Manon van Raak en Monique Donders zijn per 1 februari benoemd. Zij nemen de plaats in van Heidi Renders, Johan Baken en Mark de Natris.

Hans Berkers, voorzitter Raad van Toezicht van Valkenhof, is blij met de komst van de nieuwe leden. “De drie nieuwe leden brengen een diversiteit aan kennis en expertise mee, onder andere op het gebied van bedrijfsvoering, sociale innovatie en technologische ontwikkelingen. Zij kijken ernaar uit om bij te dragen aan het realiseren van de visie op duurzame ouderenzorg van Valkenhof”, aldus Berkers.

Over de nieuwe leden

Christine de Vries MSc (aandachtsgebied sociale innovatie en organisatieontwikkeling) is sinds oktober 2016 werkzaam als directeur bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en sinds januari 2020 als academiedirecteur van de Academie Gezondheid en Vitaliteit. De Vries: “Ik ben enthousiast over de manier waarop Valkenhof haar verhaal vertelt: de cliënt in de huidige tijd en de passende zorg die daarbij hoort. Daarover hoort zorg te gaan, met oog voor de uitdagingen en sociale veranderingen die dat meebrengt.”

Manon van Raak MSc (aandachtsgebied woonconcepten, technologische ontwikkelingen en welzijn) is sinds 2022 Senior Manager bij Philips Healthcare en helpt zorgorganisaties met vraagstukken rondom de toekomst van de zorg. Zij is benoemd op voordracht van de cliëntenraad van Valkenhof. “Ik draag een warm hart toe aan mensen die zorgbehoevend zijn en ondersteuning kunnen gebruiken. Daarom ga ik onderzoeken wat de mogelijkheden zijn op het gebied van innovatie, technologie en netwerkzorg, passend bij de behoeftes van Valkenhof.”, aldus van Raak.

Drs. Monique Donders RA is sinds 2020 lid van het College van Bestuur bij Optimus primair onderwijs en benoemd als lid RvT met aandachtsgebied bedrijfsvoering en financiën. Donders: ”De ouderenzorg kent complexe uitdagingen die vergelijkbaar zijn met de uitdagingen binnen het onderwijs. Uitdagingen die vragen om creativiteit, ondernemerschap en maatschappelijke samenwerking. Ik vind het mooi om naast mijn bijdrage voor de jonge kinderen ook een bijdrage te kunnen leveren voor de ouderen van onze samenleving”.