Versoepeling bezoekregeling vanaf 15 juni

Sinds vrijdag 29 mei is binnen Valkenhof de bezoekregeling van kracht, waarbij op schone afdelingen (afdelingen zonder corona-besmettingen) één vaste bezoeker per bewoner per week is toegestaan. Deze vaste bezoeker mag per week één uur op bezoek komen. Intussen zijn wij blij te kunnen melden dat we deze bezoekregeling vanaf maandag 15 juni verder gaan versoepelen. Dit is mede mogelijk door alle eerder genomen maatregelen en de geweldige inzet en medewerking van onze medewerkers en familie van onze bewoners; die hun vruchten afwerpen.

Vier vaste bezoekers + dagelijks bezoek mogelijk
De versoepeling houdt in dat er op schone afdelingenmaximaal vier vaste bezoekers per bewoner zijn toegestaan en dat dagelijks bezoek mogelijk is. Er zijn meerdere vaste bezoekers per bezoek én meerdere bezoeken per dag toegestaan, zolang de situatie verantwoord (veilig) blijft. Bezoek is mogelijk op de eigen kamer of in de tuin. Onze restaurants blijven verder gesloten voor bezoekers en bewoners.

Contactpersonen zijn geïnformeerd over de versoepelde bezoekregeling en hebben nadere instructies ontvangen, die strikt opgevolgd dienen te worden. Samen met hen worden de (eventuele) extra vaste bezoeker(s) bepaald en geregistreerd.

Contactmoment op afstand (plexiglas) blijft mogelijk
Naast deze versoepelde bezoekregeling blijven we bewoners van schone afdelingen ook de mogelijkheid tot het contactmoment op afstand aanbieden, waarbij per bewoner door maximaal twee bezoekers een halfuur contact per week mogelijk is (in een hiervoor speciaal aangewezen ruimte voorzien van een plexiglas-tussenscherm). Hiermee kunnen we meer naasten/familieleden de gelegenheid bieden om in contact te blijven met onze bewoners. Wij rekenen wederom op ieders medewerking, zodat we ook van deze bezoekregeling een succes kunnen gaan maken en op termijn mogelijk nog verder kunnen gaan versoepelen!

Op dit moment zijn alle afdelingen schoon. Mocht er zich onverhoopt toch (weer) een besmetting voordoen op een afdeling, dan kan het zijn dat een bezoek of contactmoment op afstand toch niet door kan gaan. Neemt het aantal besmettingen (binnen of buiten Valkenhof) weer toe, dan is het mogelijk dat we genoodzaakt zijn de bezoekregeling aan te passen of (tijdelijk) terug te draaien.