Tijdelijke opvang na een medische ingreep, ongeval of het wegvallen van mantelzorg.

Soms kunt u tijdelijk niet (zelfstandig) thuis wonen. Bijvoorbeeld na een medische ingreep, een ongeval en/of het tijdelijk wegvallen van uw mantelzorg. Valkenhof biedt u dan de mogelijkheid om voor een bepaalde periode bij ons te verblijven.

Screening en observatie

Als het ziekenhuis, de huisarts of een andere specialist geen duidelijke diagnose kan stellen, dan is een tijdelijke opname binnen Valkenhof mogelijk. Onze specialist ouderengeneeskunde stelt een diagnose en adviseert in verdere behandeling en/of verblijf.

Kortdurend verblijf

Als thuis tijdelijk geen gepaste zorg mogelijk is en behandeling niet (of weinig) nodig, dan kunt u tijdelijk (maximaal zes weken) verblijven in de kortdurend verblijfkamer van Valkenhof. Bijvoorbeeld na een ingreep in het ziekenhuis. Afhankelijk van uw indicatie is de huisarts of de specialist ouderengeneeskunde uw behandelend arts. Bij ouderen met dementie of andere geheugenproblemen, beoordelen we vooraf of gepaste zorg mogelijk is.

Verwijzing en vergoeding

Revalidatie en kortdurend verblijf worden vergoed via uw zorgverzekering. Het ziekenhuis of uw huisarts beslist – samen met onze specialist ouderengeneeskunde – of u in aanmerking komt voor de betreffende zorgvorm.
Screening en observatie en crisisopname worden vergoed uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Hiervoor heeft u een zorgindicatie nodig. Deze vraagt u aan bij ons CliëntServiceBureau, uw huisarts of specialist. U betaalt een eigen bijdrage. Heeft u geen zorgindicatie voor verblijf? Dan kunt u een verblijf in de kortdurend verblijfkamer van Valkenhof ook zelf bekostigen, in combinatie met onze zorg.

Meer weten?

Voor meer informatie of aanmelding kunt u terecht bij ons CliëntServiceBureau.