Herstellen na een medische ingreep, ongeval of beroerte.

Kunt u na een ziekenhuisopname nog niet naar huis? Omdat u bijvoorbeeld moet revalideren na een knieoperatie of een beroerte? Dan bieden wij revalidatie speciaal gericht op ouderen. Binnen zorgcentrum Kempenhof bevindt zich een afdeling die hier volledig op is ingericht. Wanneer het nodig is kunt u na ontslag thuis verder revalideren (ambulante revalidatie).

Revalidatie-afdeling

U verblijft tijdelijk binnen de revalidatie-afdeling van Valkenhof, die zich bevindt in zorgcentrum Kempenhof. Hier zijn 24-uurszorg en behandeling aanwezig. U komt in een stimulerende omgeving, waar een zo groot mogelijk beroep wordt gedaan op uw zelfstandigheid en waarbij uw mantelzorg een actieve rol heeft.
Valkenhof biedt geriatrische revalidatiezorg voor cliënten die hoofdzakelijk lichamelijke klachten hebben.

Alles in het teken van revalideren

Wanneer het nodig is, wordt u begeleid door andere disciplines van ons team, zoals bijvoorbeeld de fysiotherapeut, logopedist, muziektherapeut, psycholoog of geestelijk verzorger. Samen met uw naasten werkt u aan uw zelfredzaamheid: het (opnieuw) aanleren en oefenen van dingen die u moet kunnen om weer zelfstandig thuis te wonen. Alles staat daarbij in het teken van revalideren: niet alleen de therapieën, maar ook de dagelijkse bezigheden.

Verwijzing en vergoeding

Geriatrische revalidatiezorg wordt vergoed via uw zorgverzekering. Het ziekenhuis beslist samen met onze specialist ouderengeneeskunde of u in aanmerking komt voor GRZ van Valkenhof.

Meer weten?

Voor meer informatie of het aanvragen van revalidatiezorg kunt u contact opnemen met ons CliëntServiceBureau.