Zelfstandig wonen in Valkenswaard, met zorg dichtbij.

Woningbelang en Valkenhof hebben – in samenwerking met de gemeente Valkenswaard – een wooncomplex gerealiseerd voor senioren met een zorgvraag, aan de Nieuwe Waalreseweg in Valkenswaard. Een complex waar u zelfstandig kunt wonen, en waar zorg altijd dichtbij is. In het complex is ook ontmoetingsruimte De zoete inval gehuisvest. Een plek waar u terecht kunt voor een hapje, een drankje en leuke activiteiten.

Zorgindicatie

U dient te beschikken over een zorgindicatie. Daarbij geldt: hoe zwaarder de
zorgvraag, hoe hoger u op de wachtlijst komt te staan. De zorgvraag is
ingedeeld in vier categorieën (op volgorde van de zwaarte van de zorgvraag):

1. Intensieve persoonlijke verzorging en/of verpleging, meer dan 7 uur p/w.
Met intensieve zorg bedoelen we meerdere zorgmomenten per dag,
bijvoorbeeld voor hulp bij wassen, aankleden en/of ondersteuning bij de
maaltijden.
2. Intensieve persoonlijke verzorging en/of verpleging, minder dan 7 uur p/w
en meer dan 3 uur p/w.
3. Lichte verpleging en/of verzorging minder dan 3 uur p/w, zoals periodieke
controle voor diabetes mellitus of periodieke injecties.
4. Huishoudelijke hulp (WMO).

Inkomenstoets Woningbelang
De volgende voorwaarde is uw inkomen. Uw verzamelinkomen bepaalt welke woning Woningbelang aan u mag toewijzen (zie ook de brochure op deze pagina).

Persoonlijk gesprek

Als aan de voorwaarden is voldaan, volgt een persoonlijk gesprek met de zorgconsulent van Valkenhof.

Huurtarieven

Het wooncomplex aan de Nieuwe Waalreseweg beschikt in totaal over 44 appartementen. De huurtarieven van de appartementen variëren, zodat er voor ieder inkomen een passend appartement is. De huurtarieven zijn exclusief servicekosten. U kunt de actuele tarieven en servicekosten navragen bij Woningbelang (040-2083838).

Inschrijftijd Wooniezie

Wanneer uw zorgvraag is vastgesteld en uw inkomen is getoetst, wordt gekeken of u ingeschreven staat bij Woningbelang en zo ja, hoe lang uw inschrijftijd is. Bij gelijke zorgzwaarte telt de langste inschrijftijd.

Meer weten?
Alle informatie vindt u in onderstaande brochure. Wilt u meer weten of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met ons CliëntServiceBureau.
Meer weten over de appartementen? Kijk dan ook op de site van Woningbelang.