Onze medewerkers hebben het antwoord op al uw zorgvragen.

Antwoord op al uw zorgvragen

De zorgconsulenten en medewerkers van het CliëntServiceBureau informeren en adviseren u als zorgvrager of verwijzer over de mogelijkheden van zorg in of vanuit één van de locaties van Valkenhof.
De zorgconsulenten zijn bereikbaar via:
T. 040-8003180
E. clientservicebureau@valkenhof.nl

Openingstijden

van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur

Locatie

U vindt de zorgconsulenten op het CliëntServiceBureau op locatie Kempenhof:
Antwerpsebaan 3
5554 JV  Valkenswaard

Zorg aanvragen: uw indicatie

Voor de zorg gegeven kan worden, moet u in de meeste gevallen een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ, telefoon 088-7891000). De zorgconsulenten of uw huisarts kunnen u hierbij helpen.

CAK: bereken uw eigen bijdrage

Op de website van het CAK (Centraal Administratie Kantoor) staat een handige rekenmodule waarmee u uw eigen bijdrage kunt uitrekenen voor zorg met verblijf.

Zelf zorg bekostigen

Wanneer vergoeding vanuit zorgverzekering, Wlz of Wmo niet mogelijk is, kunt u gewenste zorg en diensten ook zelf bekostigen. In de Productcatalogus van Valkenhof vindt u van al onze zorgdiensten en andere producten de actuele tarieven.