Samenwerking en innovatie

Ouderen ondersteunen we samen

Lokale samenwerking

Wij vinden dat iedereen het recht heeft zijn eigen leven te leven. Vanuit onze expertise dragen we hieraan graag bij. Dat kunnen en willen we niet alleen. We zetten in op lokale samenwerking binnen Valkenswaard en Leende. Enerzijds werken we samen met de oudere, zijn of haar familie en naasten. Anderzijds doen we dit ook met de gemeente Valkenswaard en de gemeente Heeze-Leende, welzijnsorganisaties, woningcorporaties en andere ketenpartners. Zo ontwikkelen we in co-creatie ondersteuning voor ouderen op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Bestuurlijk netwerk

We nemen deel aan het bestuurlijk netwerk Valkenswaard. Hierin zijn  de gemeente, de woningcorporatie, welzijnswerk, cultureel werk en middelbaar onderwijs in de gemeente Valkenswaard vertegenwoordigd. Het bestuurlijk netwerk Valkenswaard is onder meer initiatiefnemer voor het ontwikkelem van Woonleefcirkels Valkenswaard. In de gemeente Heeze-Leende hebben we het initiatief genomen om samen met de woningcorporatie en de gemeente te komen tot een sociale gebiedsvisie voor Leende.

Ketenpartners

We gaan ook actief het gesprek aan met ketenpartners, zoals huisartsenorganisaties, ziekenhuizen en collega organisaties om de (keten)zorg en ondersteuning van ouderen te verbeteren. In de regio sluiten we aan in het VVT-platform Zuidoost Brabant en participeren in Project Precies.