Hulp regelen

Oud worden, en jezelf blijven

Hulp regelen?

Besluit je dat het tijd is om hulp in te schakelen, omdat het al een poos niet goed gaat of wegens een incident? Dan kan het ingewikkelde landschap van de ouderenzorg behoorlijk intimiderend aandoen. Met onderstaande informatie hopen we je op weg te helpen.

Advies over mogelijkheden en financiering

Wil je weten welke hulp er voorhanden is, hoe je die regelt en/of hoe de financiering ervan in elkaar steekt? Dan zijn er drie adviespunten om uit te kiezen:

  • De huisarts van degene om wie het gaat
  • De website van het WMO-loket van de gemeente (Valkenswaard / Heeze-Leende)
  • Het CliëntServiceBureau van Valkenhof

Prettig aan de huisarts is dat die ook medisch inhoudelijk advies kan geven. Het CliëntServiceBureau heeft als voordeel dat je zonder afspraak kunt bellen of binnenwandelen.

CliëntServiceBureau Valkenhof

Ons CliëntServiceBureau is er voor iedereen met vragen over ondersteuning rond ouder worden. We zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Je kunt ons bereiken op verschillende manieren:

Adres: Markt 36 in Valkenswaard (afspraak niet nodig)
Telefoon: 040-800 31 80
Email: clientservicebureau@valkenhof.nl

Waar je ondersteuning regelt, hangt af van het type ondersteuning dat je nodig denkt te hebben: niet-medische ondersteuning, of medische zorg en lichamelijke ondersteuning.

Niet-medische ondersteuning

Niet-medische ondersteuning is erop gericht dat je zoveel mogelijk zelf kunt blijven doen. Dit type hulp wordt een 'voorziening’ genoemd, en is geregeld vanuit de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO). Voorbeelden zijn:

WMO-voorziening aanvragen

Heb je, wellicht naar aanleiding van een gesprek met de huisarts of ons CliëntServiceBureau, een beeld van de voorziening(en) die je wenst? Dan vraag je die aan bij het WMO-loket van de gemeente waar de persoon in kwestie woont. Bij de gemeente Valkenswaard vul je hiervoor hun digitale aanvraagformulier in. In het geval van Heeze-Leende neem je contact op met hun WMO-loket.

Keukentafelgesprek

Na je aanvraag komt er een WMO-consulent van de gemeente bij je thuis voor een keukentafelgesprek. De gemeente heeft zes weken de tijd om dat te regelen. Tijdens dat gesprek onderzoeken jullie onder meer waar behoefte aan is, en of er ook andere mogelijkheden zijn dan het aanvragen van een voorziening. Na enige tijd neemt de gemeente contact met je op over hun conclusie: ze wijzen je aanvraag toe (je krijgt een ‘beschikking’) of ze wijzen het af.

Toewijzing

Voor WMO-ondersteuning betaal je een abonnementstarief van maximaal €20,60 per maand, ongeacht het aantal voorzieningen of het aantal uren dat je afneemt. Voor sommige beschikkingen hanteert de gemeente een wachtlijst. Wil je weten waar jouw aanvraag zich bevindt op de wachtlijst? Neem dan contact op met het WMO-loket.

Wanneer je bij de gemeente aan de beurt bent en je hebt voor Valkenhof gekozen, sturen zij de beschikking naar ons. Wij nemen dan contact met je op om concrete afspraken te maken, bijvoorbeeld over welk moment in de week het beste uitkomt. Meestal start vervolgens binnen twee of drie weken de ondersteuning.

Afwijzing

Wordt je aanvraag afgewezen? Dan heb je nog de mogelijkheid om zelf rechtstreeks ondersteuning af te nemen tegen een particulier tarief. Dat kan ook bij Valkenhof.

Medische zorg of lichamelijke ondersteuning

Als iemand, vanwege fysieke beperkingen, niet meer in staat is tot de dagdagelijkse zorg voor zichzelf, is er medische zorg of lichamelijke ondersteuning nodig. Denk aan:

  • Douchen
  • Steunkousen aantrekken
  • Medicatie nemen

Heb je behoefte aan deze zorg? Dan is niet de gemeente je aanspreekpunt, maar wend je je rechtstreeks tot een zorgaanbieder die je zelf kiest. Valkenhof bijvoorbeeld. Dat komt omdat deze zorg niet onder de WMO valt, maar onder de Wet langdurige zorg (Wlz).

Wijkverpleegkundige

Een wijkpleegkundige van de zorgorganisatie komt dan bij je thuis om te kijken en te horen wat nodig is. Als de wijkverpleegkundige besluit dat er zorg nodig is, regelt de wijkverpleegkundige die voor je. Ook fijn voor jou: een wijkverpleegkundige weet alles van zorgmiddelen, welke vergoed worden en waar je ze het beste kunt halen. Je bent dus ook een hoop wijzer na een bezoek van de wijkverpleegkundige.

Planbare zorg en ondersteuning

Medische zorg en lichamelijke ondersteuning die niet acuut is, ook wel ‘planbaar’ genoemd, vergoedt je basiszorgverzekering. Dat geldt dus onder meer voor de voorbeelden van hierboven, maar ook voor de uren van de verpleegkundige en de kosten van hulpmiddelen. Je hoeft deze kosten dus ook niet vanuit je eigen risico te betalen.

Onplanbare zorg en ondersteuning

Komt het zover dat de zorg die iemand nodig heeft niet meer planbaar is, en dat er daarom 24 uur hulp beschikbaar moet zijn? Dan vraagt de huisarts of Valkenhof in overleg met jou een zogenaamde ‘Wlz-indicatie’ aan. Er zijn gradaties in indicaties, oplopend in zorguren.

Of je de indicatie waar je om gevraagd hebt krijgt, bepaalt het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Vaak kan de zorg die nodig is thuis gegeven worden. Wordt de zorg te complex, dan is een verhuizing naar een verpleeghuis mogelijk. Voor onplanbare zorg vanuit de Wlz betaal je een eigen bijdrage.