Keurmerken

Een overzicht van onze verschillende kwaliteitskeurmerken

HKZ-audits

We zijn sinds 2018 volledig HKZ gecertificeerd voor wonen, welzijn en zorg, voor al onze locaties. De volgende hercertificatie-audit is gepland in 2024. In de tussenliggende jaren vindt een kleinere onderhouds-audit plaats.

Werken volgens de visie

De auditor(en) die ons bezoeken zien klantgerichte verbeteringen, zo staat in hun rapport. Onze mensgerichte visie op zorg is bijvoorbeeld zichtbaar te zien in het werk dat onze ondersteuners doen;  jonge mensen op werkvloer/huiskamer. Een ander voorbeeld is de focus op 'waarom blijf je bij Valkenhof werken?' in plaats van exitinterviews. Werknemers zijn volgens hen deskundig, goed opgeleid en er is veel aandacht voor zorg op maat.

Continu verbeteren

We laten zien dat we continu verbeteren. Er zijn geen kritische afwijkingen geconstateerd. De onderzochte processen voeren we planmatig en beheerst uit. We voldoen op dit gebied aantoonbaar aan de HKZ-normeisen.

SBB – erkend leerbedrijf

We zijn een erkend leerbedrijf.

De Wet educatie en beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Dit noemen we de beroepspraktijkvorming (bpv).

Als erkend leerbedrijf voldoen we aan de volgende voorwaarden:

  • We bieden de student een goede en veilige werkplek die aansluit bij zijn opleiding. Daar oefent de student het beroep uit waarvoor hij in opleiding is, met de werkprocessen en werkzaamheden die daarbij horen.
  • We stellen een werkbegeleider aan die de eisen van de opleiding kent en in staat is de student op de werkvloer op te leiden en te coachen. Wij maken tijd, ruimte en middelen vrij om de werkbegeleider zijn taak te laten uitvoeren.
  • We werken samen met de school en SBB en verstrekken daarvoor de benodigde informatie.
  • Onze bedrijfsgegevens staan vermeld op stagemarkt.nl. Op deze website kunnen studenten een leerplaats (stage of leerbaan) zoeken in het mbo.