Medezeggenschap

Waardevolle input vanuit ondernemingsraad en de cliëntenraad

Cliëntenraad

Onze Cliëntenraad is een onafhankelijk en zelfstandig orgaan binnen Valkenhof. Ze behartigt de gemeenschappelijke belangen van onze cliënten. In de Cliëntenraad zitten vertegenwoordigers of contactpersonen van elke locatie. De leden benoemen een onafhankelijke voorzitter.

Wat doet de Cliëntenraad?

 • waakhond over de zorgkwaliteit
 • signaleert knelpunten in de zorg en adviseert hierover de directie
 • evalueert de uitvoering van de zorgprotocollen
 • signaleert nieuwe ontwikkelingen in de zorg

De Cliëntenraad adviseert over:

 • de systematische bewaking, beheersing en/of verbetering van de kwaliteit van zorg
 • de veiligheid van cliënten
 • het welzijn van cliënten
 • de hygiëne in de instelling
 • voedingsaangelegenheden
 • de recreatiemogelijkheden en ontspanningsactiviteiten
 • de behandeling van klachten            

Samenstelling cliëntenraad

De Cliëntenraad bestaat uit de volgende personen:  

Hans Bimmel (Voorzitter)

Jos van Leeuwen
(Taxandria)

Gerrit van Putten
(Wijkzorg)

José Sutton
(Taxandria)

Irma van den Heuvel
(de Vlasgaard)

Mieke van der Zanden
(Kempenhof)

Mieke Baats
(Leenderhof)

Maryse Thiels
(Kempenhof)

Contact

Geïnteresseerd in het werk van de cliëntenraad? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 040-2014035 of clientenraad@valkenhof.nl.

Nieuws van de CR  

De nieuwsberichten van de Cliëntenraad geven een goed beeld van de activiteiten van de raad.

Juni 2023

Augustus 2023

November 2023

Jaarverslag 2023

Lees hier ons jaarverslag 2023.

Ondernemingsraad

De medezeggenschap van medewerkers is binnen Valkenhof geregeld in overeenstemming met de Wet op de ondernemingsraden. Valkenhof kent als één organisatie één Ondernemingsraad. De OR heeft op gezette tijden formeel overleg met de bestuurder.

Samenstelling ondernemingsraad

De OR bestaat uit de volgende personen: Ingrid Berkvens, Ilse van Eijk, Lisa de Jong, Annelies Meurkens, Petra Roos, Petra van der Sloot, Lianne Smits (de Regter), Gary Swinnen en Anne Vos.

De OR wordt ondersteund door Mieke Teunissen.