Tevredenheidsmetingen  

Aan de slag met de meningen van cliënten en mantelzorgers

Zorgkaart Nederland

Als cliënt of mantelzorger kun je op Zorgkaart Nederland een waardering geven aan de locaties van Valkenhof. Je kunt er ook aangeven of je de locatie zou aanbevelen. We houden deze waarderingen op de voet bij en volgen ze waar nodig ook op.

Bekijk hier onze actuele scores.  

Waardering Valkenhof

We willen weten wat onze cliënten belangrijk vinden. Dit meten we met de Tevredenheidsmeter. Deze jaarlijkse enquête geeft ons inzicht in het thuisgevoel van onze cliënten en mantelzorgers. We gaan de komende jaren over naar een gesprek om de tevredenheid van bewoners en naasten te meten. Bekijk de resultaten van de Tevredenheidsmeter van 2023 voor bewoners en mantelzorgers.

Waardering wijkverpleging

In 2023 hebben we de tevredenheid onder onze thuiszorgcliënten laten meten door een onafhankelijk onderzoeksbureau. De belangrijkste uitkomsten staan in deze infographic.