Organisatie

Een overzicht van onze bestuurs- en adviesorganen

We zijn een stichting met een Raad van Toezicht (RvT) en Raad van Bestuur (RvB). De RvT houdt toezicht op het algemene beleid en de algemene gang van zaken. De RvB is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en het voorbereiden van beleid. We hebben ook verschillende inspraak- en adviesorganen.

Raad van Bestuur

We hebben een tweehoofdige Raad van Bestuur (RvB): Petra de Regt en Frans van de Vranden. Hun taken en bevoegdheden staan in een reglement Raad van Bestuur, in lijn met de statuten van de Stichting Valkenhof. De RvB heeft een portefeuilleverdeling afgesproken, maar is samen verantwoordelijk voor de hele organisatie. De RvB legt verantwoording af over het gevoerde beleid aan de Raad van Toezicht.

Contact

De Raad van Bestuur is telefonisch bereikbaar via het secretariaat Raad van Bestuur,
040 - 8003513 of via het algemene nummer 040 - 2014035.

Beleid verantwoording en publicatie onkosten Raad van Bestuur

Verantwoording onkosten Raad van Bestuur

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het besturen van Valkenhof door de RvB en op de algemene gang van zaken binnen Valkenhof. Daarnaast heeft de RvT een klankbordfunctie voor de RvB. Ook onderhoudt de RvT contacten de Ondernemingsraad (OR) en de Cliëntenraad (CR).

Commissies

De RvT heeft drie commissies ingesteld:

  • De Commissie WIK (Welzijn, Innovatie en Kwaliteit) houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid.
  • De Auditcommissie VIB (Vastgoed, ICT en Bedrijfsvoering) houdt zich bezig met financiële zaken en financiële verantwoording.
  • De Commissie Remuneratie en Governance houdt zich onder meer bezig met de arbeidsovereenkomsten van de leden van de RvB.

Samenstelling

De leden van de RvT zijn maatschappelijk betrokken. De achtergrond van de leden is divers. Ze hebben elk hun eigen deskundigheid en discipline. De leden van de RvT kunnen ten opzichte van elkaar en van de RvB onafhankelijk en kritisch zijn.

De RvT bestaat per 1 februari 2023 uit:

  • De heer mr. J. (Hans) Berkers (voorzitter)
  • Mevr. drs. C. (Carla) van Zanten-van der Linden
  • Mevr. C. (Christine) de Vries Msc
  • Mevr. M. (Manon) van Raak Msc
  • Mevr. Drs. M. (Monique) Donders RA

De Raad van Toezicht is bereikbaar via de secretaris, Annemieke Verbruggen, annemieke.verbruggen@valkenhof.nl.

Toezichtvisie

De RvT heeft de toezichtvisie vastgesteld:

Toezichtvisie Raad van Toezicht

Cliëntenraad

De belangen van de cliënten van Valkenhof worden behartigd door de Cliëntenraad.

Ondernemingsraad

De belangen van de medewerkers worden behartigd door de Ondernemingsraad.

Veelgestelde vragen

xcvxcvxcv

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut blandit ante non rutrum vehicula. Morbi ac sem nisl. Integer facilisis suscipit libero sit amet viverra. Integer ultrices congue enim ut placerat.