Als je de stap zet om een klacht in te dienen, gaan wij daar zorgvuldig mee om. In ons  klachtenbeleid  staan heldere afspraken over klachten en de behandeling ervan. Dat betekent dat overal binnen Valkenhof op dezelfde manier met klachten wordt omgegaan.

Onze medewerkers zetten zich elke dag in voor de best mogelijke zorg en dienstverlening. Toch kun je andere verwachtingen hebben of kan het zo zijn dat iets niet naar wens verloopt. Wij staan open voor tips of suggesties, maar ook voor je klachten of onvrede. Wij waarderen het als je dit bespreekt met de medewerkers, jouw contactpersoon of de manager.

Lukt dit niet of komen jullie samen niet tot een oplossing, dan kun je terecht bij onze klachtenfunctionaris. Dit is Monique Heldens. Zij is bereikbaar op maandag, dinsdag en woensdag via e-mail m.heldens@meedemeentgroep.nl of telefoon, 06 43 36 66 76. De klachtenfunctionaris werkt volgens het Reglement Klachtenfunctionaris cliënten.