Aandacht voor leuke dingen binnen Valkenhof

Vrienden van Valkenhof

De Stichting Vrienden van Valkenhof wil wat doen om het leven van de mensen die bij Valkenhof wonen te veraangenamen. Recreatie, ontspanning en cultuur zijn ook voor ouderen onmisbare zaken en bepalen voor een belangrijk deel hun levenskwaliteit. Stichting Vrienden van Valkenhof wil zoveel mogelijk particulieren en bedrijven interesseren voor een jaarlijkse financiële bijdrage.
Ga voor meer informatie naar de website.