Kort verblijf

Bij ons logeren met zorg als thuiswonen even niet gaat

Is er tijdelijk ondersteuning nodig die thuis niet mogelijk is? Of valt de hulp die je normaal krijgt even weg? Dan kun je tijdelijk logeren bij ons, met de zorg die je nodig hebt.

Verwijzing en vergoeding

De specialist van het ziekenhuis of je huisarts beslist – samen met onze specialist ouderengeneeskunde – of je in aanmerking komt voor een kortdurend verblijf. Met een verwijzing vergoedt je zorgverzekering het verblijf.

Veelgestelde vragen

No items found.