Klachten

Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker dat Valkenhof daar zorgvuldig mee omgaat. In het klachtenbeleid van Valkenhof staan heldere afspraken over klachten en de behandeling ervan. Dat betekent dat overal binnen Valkenhof op dezelfde manier met klachten wordt omgegaan.

Onze medewerkers zetten zich elke dag in voor de best mogelijke zorg en dienstverlening. Toch kunt u andere verwachtingen hebben of kan het zo zijn dat iets niet naar wens verloopt. Wij staan open voor tips of suggesties, maar ook voor uw klachten of onvrede. Wij waarderen het als u dit bespreekt met de medewerkers, uw contactpersoon of de zorgmanager. Lukt dit niet of komen jullie samen niet tot een oplossing, dan kunt u terecht bij onze klachtenfunctionaris. Dit is Monique Heldens. Zij is bereikbaar op maandag, dinsdag en woensdag via e-mail m.heldens@meedemeentgroep.nl of telefoon, 06 43 36 66 76. De klachtenfunctionaris werkt volgens het Reglement Klachtenfunctionaris cliënten.