Start pilot woonleefcirkel rond zorgcentrum De Bogen

Start pilot woonleefcirkel rond zorgcentrum De Bogen
Nieuws

Gemeente Valkenswaard, Valkenhof en Woningbelang starten een bijzonder project: een woonleefcirkel rond zorgcentrum De Bogen. Het doel is om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. In een omgeving waar ze prettig wonen, zich veilig voelen en fijn oud kunnen worden.

Een woonleefcirkel is een (deel van een) wijk, buurt of dorp met de beste voorwaarden voorlevensloopbestendig wonen. De wijk nodigt ook uit tot ontmoeting en activiteiten en faciliteiten zijn binnen handbereik. Centraal in de woonleefcirkel staat de zorgkern, waar 24-uurs zorg geleverd kan worden aan ouderen. Met daaromheen een cirkel van 300 meter, waar allerlei voorzieningenaanwezig zijn, zoals een passend woningaanbod, medische zorg, sociale participatie, openbaar vervoer, fiets-, sport- en spelplekken, en vrijwilligers. Een woonleefcirkel geeft ook een impuls aan de wijkgerichte ondersteuning.

De buurt rondom zorgcentrum De Bogen is gekozen als pilotwijk voor het ontwikkelen van een woonleefcirkel, omdat deze wijk op alle gebieden gemiddeld de beste scores laat zien. De toegang tot medische zorg is zeer goed. Het woningaanbod in de sociale sector is goed. Ook zijn er voldoende fysieke ontmoetingsplekken en is er een goede toegang tot de basisvoorzieningen. De ervaring die met deze pilot wordt opgedaan, wordt gebruikt om (zo mogelijk) ook woonleefcirkels in andere delen van Valkenswaard op te zetten.

De woonleefcirkels zijn een initiatief van het in 2022 opgerichte Bestuurlijk Netwerk Valkenswaard, gevormd door Valkenhof, Cordaad Welzijn, Were Di, woningcorporatie Woningbelang, De Hofnar, de bibliotheek en de gemeente. De komende periode wordt de aanpak uitgewerkt. De pilot duurt ongeveer vijf jaar.

Frans van de Vranden, bestuurder Valkenhof: “Alle ouderen moeten zichzelf kunnen zijn vinden wij. Onze droom is een levendige gemeenschap, waar je in je eigen omgeving kunt genieten van een fijne oude dag. We zien dat daarbij ook kwetsbaarheden als eenzaamheid kunnen ontstaan. Dan is het fijn als je in een buurt woont waarnaar elkaar wordt omgekeken. En waar, indien nodig, ondersteuning binnen handbereik is. Een buurt om samen te leven. Want door dingen te blijven doen die je leuk vindt, voel je dat je leeft. Met de deelnemende organisaties en de buurt zetten we ons in om dit tot een succes te maken.”

Maarten Meulepas, directeur-bestuurder woningcorporatie Woningbelang: “Als woningcorporatie hebben we raakvlakken met verschillende maatschappelijke organisaties. Daarom is het belangrijk dat we over eigen grenzen heen kijken en samenwerken aan een thema zoals wonen, zorg en welzijn in Valkenswaard. Natuurlijk nemen we hierin onze verantwoordelijkheid. We zijn trots op onze samenwerking om samen een levensloopbestendige wijk te realiseren in Valkenswaard!”

Bram Bots, wethouder gemeente Valkenswaard: “Wij zijn trots om te starten met de woonleefcirkel in De Bogen, een uniek en innovatief concept dat de kwaliteit van leven verbetert. Voor ouderen én jongeren. In een woonleefcirkel voelen mensen zich thuis. Ze kunnen andere mensen ontmoeten. En ze krijgen de zorg en hulp die ze nodig hebben. Dit doen we samen met andere organisaties. Zo maken we Valkenswaard klaar voor de toekomst. En zorgen we dat iedereen mee kan doen.”

Nieuws en agenda