Een overzicht van onze verschillende kwaliteitskeurmerken.

HKZ

Valkenhof is sinds 2018 volledig HKZ gecertificeerd voor wonen, welzijn en zorg in al haar locaties. 

Audit 2019
Ook in 2019 is Valkenhof bezocht door de HKZ-auditoren in een periodieke ‘keuring’, een soort APK. Als positieve punten zien de auditoren:

 • Valkenhof is een innovatieve en daadkrachtige organisatie (vb. domotica).
 • Facilitair: op gebied van voeding en schoonmaak zijn flinke verbeterslagen gemaakt.
 • De klanttevredenheid is herkenbaar.
 • Eigenstandige professionaliteit bij de medewerkers.
 • Aandacht voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

De zes minors die in de audit uit 2018 zijn vastgesteld zijn allemaal gesloten. Er zijn wel drie nieuwe minors opgesteld waar Valkenhof direct mee aan de slag is gegaan:

 • Er is (nog) geen systeembeoordeling (directiebeoordeling) met een procesevaluatie.
 • In de wijkzorg blijven de oogdruppels van een cliënt na bezoek uit ziekenhuis buiten het medicatie-overzicht van de cliënt (omdat deze direct aan de cliënt worden meegegeven).
 • De temperatuur van de medicatie-koelkasten wordt niet overal gemonitord.

PREZO

PREZO staat voor PREstaties in de Zorg. PREZO is een werk- en denkmodel. Het helpt om ‘kwaliteit’ tastbaar en concreet te maken, te beginnen op de werkvloer. Daar waar zorgprofessionals dagelijks klaarstaan voor de mensen die zij verzorgen of ondersteunen. PREZO kijkt naar de prestaties die zorgprofessionals en -organisaties leveren en helpt zorgorganisaties en hun medewerkers om optimale zorg en ondersteuning te leveren. www.perspekt.nu

Valkenhof gaat PREZO inzetten om het keurmerk palliatieve zorg voor de Hospice te behalen.

SBB – Erkend leerbedrijf

Valkenhof is een erkend leerbedrijf.
De Wet educatie en beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Dit noemen we de beroepspraktijkvorming (bpv).

Als erkend leerbedrijf voldoen we aan de volgende voorwaarden:

 • We bieden de student een goede en veilige werkplek die aansluit bij zijn opleiding. Daar oefent de student het beroep uit waarvoor hij in opleiding is, met de werkprocessen en werkzaamheden die daarbij horen.
 • We stellen een praktijkopleider aan die de eisen van de opleiding kent en in staat is de student op de werkvloer op te leiden en te coachen. Wij maken tijd, ruimte en middelen vrij om de praktijkopleider zijn taak te laten uitvoeren.
 • We werken samen met de school en SBB en verstrekken daartoe de benodigde informatie.
 • Onze bedrijfsgegevens staan vermeld op Stagemarkt.nl, de website waar studenten een leerplaats (stage of leerbaan) zoeken in het mbo.
X

Info coronavirus incl. liveblog!