Een overzicht van onze verschillende kwaliteitskeurmerken.

HKZ

Valkenhof is sinds 2018 volledig HKZ gecertificeerd voor wonen, welzijn en zorg in al haar locaties. 

HKZ-audit 2021
In 2021 is Valkenhof bezocht voor een hercertificatie-audit. Tijdens deze audit is ons HKZ-certificaat vernieuwd en weer 3 jaar geldig!

De auditoren complimenteerden ons, vanwege de grote betrokkenheid in de organisatie, maar bovenal voor de enorme energie die zij overal in de organisatie ervaarden. Zij waren onder de indruk van de vele initiatieven op verschillende plekken om Valkenhof klaar te maken voor de toekomst. En ze vonden het een bijzonder knappe prestatie hoe het ECD in zo’n bijzondere periode zo goed beheerst wordt door medewerkers. 

Ontzettend fijn is het dat er in deze uitgebreide audit slechts 3 minors zijn vastgesteld en dat dit punten zijn die wij herkennen en waar we al hard aan werken met elkaar.

Focus
De auditoren hebben ons gewezen op het belang van het hebben van een gezamenlijk doel, zodat er geen energie verloren gaat, omdat initiatieven niet op elkaar aansluiten of zelfs tegengesteld zijn. We zijn blij dat we in dit kader al in april zijn gestart met strategietraject, dat met haar doelstelling naadloos aansluit op deze constatering.

Continue verbeteren
Daarnaast zien zij dat we meer zouden kunnen met de informatie die we al verzamelen. We zouden dit meer methodisch kunnen doen (bv. door formats voor agenda’s en verslaglegging) en meer sturing aan kunnen verbinden. Ook hier hebben we, mede naar aanleiding van de vorige audit, al het nodige voor in gang gezet onder de noemer Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS).

Compliance
Tot slot vragen zij aandacht voor de compliance. Dit is de mate waarin we werken conform wet- en regelgeving; hierbij kun je denken aan privacywetgeving, maar bijvoorbeeld ook de wet zorg en dwang en de wet medezeggenschap cliënt zorg. Zij zien veel goede voorbeelden, maar ook wel zaken waar de puntjes echt nog op de i moeten. 

SBB – Erkend leerbedrijf

Valkenhof is een erkend leerbedrijf.
De Wet educatie en beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Dit noemen we de beroepspraktijkvorming (bpv).

Als erkend leerbedrijf voldoen we aan de volgende voorwaarden:

  • We bieden de student een goede en veilige werkplek die aansluit bij zijn opleiding. Daar oefent de student het beroep uit waarvoor hij in opleiding is, met de werkprocessen en werkzaamheden die daarbij horen.
  • We stellen een praktijkopleider aan die de eisen van de opleiding kent en in staat is de student op de werkvloer op te leiden en te coachen. Wij maken tijd, ruimte en middelen vrij om de praktijkopleider zijn taak te laten uitvoeren.
  • We werken samen met de school en SBB en verstrekken daartoe de benodigde informatie.
  • Onze bedrijfsgegevens staan vermeld op Stagemarkt.nl, de website waar studenten een leerplaats (stage of leerbaan) zoeken in het mbo.