Een overzicht van onze verschillende kwaliteitskeurmerken.

HKZ

Het keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. Met het HKZ-keurmerk kunnen organisaties en praktijken laten zien dat zij serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat ze voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en relevante stakeholders. Een organisatie met het HKZ-keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant centraal en werkt voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening. www.hkz.nl

Valkenhof: HKZ fase 2
Valkenhof is gecertificeerd volgens HKZ fase 2. Wat betekent dat precies?
Stichting HKZ biedt opstapcertificatie aan als een methode om stap voor stap tot een goed werkend kwaliteitsmanagementsysteem te komen. Het systeem omvat drie stappen of fasen.

 • In stap één ligt de nadruk op het in kaart brengen van het primaire proces en het zorgen dat de kritische punten geregeld én operationeel zijn. Daarnaast moet er een onafhankelijke cliëntentoets zijn uitgevoerd en moeten de resultaten hiervan zijn besproken met de cliëntenraad. Tenslotte wordt in deze fase van de directie en het management verwacht dat zij het ‘commitment’ tonen. Dit betekent dat zij duidelijk maken welke richting zij uit willen én daarnaar handelen.
 • In stap twee blijven de onderdelen uit fase één van belang. Zij worden echter verder uitgewerkt en uitgebouwd. In deze fase krijgt het kwaliteitsmanagementsysteem steeds meer haar uiteindelijke vorm. In de tweede fase leert de organisatie om de verbetercyclus een plek te geven. Heel gericht moet een aantal verbeterpunten benoemd en methodisch aangepakt worden. Deze ‘verplichte’ verbeterpunten komen voort uit de cliëntentoets en hebben alles te maken met het verbeteren van de zorg aan de cliënt.
 • Bij stap drie gaat het om meten, monitoren, beoordelen en verbeteren. Er is een volledig werkend kwaliteitssysteem. Toetsing van stap drie leidt tot het HKZ-certificaat.

Gastvrijheidszorg met Sterren

Gastvrijheidszorg met Sterren is een waarderingssysteem om de gastvrijheidszorg in zorginstellingen te meten. Het doel is om management, medewerkers en cliënten inzicht te geven in het gastvrijheidsbeleid en in de praktische uitvoering daarvan. Hiermee wordt de kwaliteit van leven en het welzijn van cliënten en patiënten verbeterd. http://www.gastvrijezorg.nl/gastvrijheidszorg-met-sterren

De locaties van Valkenhof scoren als volgt:

 • Leenderhof: ****
 • Kempenhof: ***
 • De Bogen: ***
 • Taxandria : ***

Alle Valkenhoflocaties met een eigen grand café zijn in november 2017 beoordeeld:

 • Leenderhof is, net als in 2015, beoordeeld met 4 sterren. Deze 4 sterren staan voor ‘zeer goed’. In het rapport kreeg Leenderhof met name complimenten voor de zeer gastvrije ontvangst, het bijzonder gebouw, de open sfeer, persoonlijke aandacht en de vele activiteiten.
 • Kempenhof, De Bogen en Taxandria behaalden 3 sterren. Kempenhof kreeg complimenten voor het prachtige gebouw, de flexibiliteit, de beleeftuin, openheid naar de buitenwereld en de vele activiteiten. Bij Taxandria vielen vooral de gepassioneerde medewerkers, het grote aantal vrijwilligers, de gezellige sfeer en de mooie tuin op. De Bogen werd gecomplimenteerd om haar gemoedelijkheid, het kleinschalige karakter, de bijzondere activiteiten en goede teamwerk.

PREZO

PREZO staat voor PREstaties in de Zorg. PREZO is een werk- en denkmodel. Het helpt om ‘kwaliteit’ tastbaar en concreet te maken, te beginnen op de werkvloer. Daar waar zorgprofessionals dagelijks klaarstaan voor de mensen die zij verzorgen of ondersteunen. PREZO kijkt naar de prestaties die zorgprofessionals en -organisaties leveren en helpt zorgorganisaties en hun medewerkers om optimale zorg en ondersteuning te leveren. www.perspekt.nu

Valkenhof gaat PREZO inzetten om het keurmerk palliatieve zorg voor de Hospice te behalen.

SBB – Erkend leerbedrijf

Valkenhof is een erkend leerbedrijf.
De Wet educatie en beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Dit noemen we de beroepspraktijkvorming (bpv).

Als erkend leerbedrijf voldoen we aan de volgende voorwaarden:

 • We bieden de student een goede en veilige werkplek die aansluit bij zijn opleiding. Daar oefent de student het beroep uit waarvoor hij in opleiding is, met de werkprocessen en werkzaamheden die daarbij horen.
 • We stellen een praktijkopleider aan die de eisen van de opleiding kent en in staat is de student op de werkvloer op te leiden en te coachen. Wij maken tijd, ruimte en middelen vrij om de praktijkopleider zijn taak te laten uitvoeren.
 • We werken samen met de school en SBB en verstrekken daartoe de benodigde informatie.
 • Onze bedrijfsgegevens staan vermeld op Stagemarkt.nl, de website waar studenten een leerplaats (stage of leerbaan) zoeken in het mbo.