De ondernemingsraad en de cliëntenraad denken mee.

Cliëntenraad 

De Cliëntenraad is een onafhankelijk en zelfstandig orgaan binnen Valkenhof, dat de gemeenschappelijke belangen van de cliënten behartigt. De Cliëntenraad wordt gevormd door vertegenwoordigers of contactpersonen van de locaties. De leden benoemen een onafhankelijke voorzitter.

Wat doet de Cliëntenraad?

 • waakhond over de zorgkwaliteit in al zijn aspecten
 • signaleert knelpunten in de zorg en adviseert hierover de directie
 • evalueert de uitvoering van de vastgestelde zorgprotocollen
 • signaleert nieuwe ontwikkelingen in de zorg

De Cliëntenraad adviseert over:

 • de systematische bewaking, beheersing en/of verbetering van de kwaliteit van zorg
 • de veiligheid van cliënten.
 • het welzijn  van cliënten.
 • de hygiëne in de instelling.
 • de voedingsaangelegenheden.
 • de recreatiemogelijkheden en ontspanningsactiviteiten
 • de behandeling van klachten

Samenstelling Cliëntenraad
De Cliëntenraad bestaat uit de volgende personen: 

                         

Hans Bimmel (voorzitter)                    Petrie Claassen (Taxandria)                      Annie Royackers (den Haagacker)

        

José Sutton (Taxandria)                      Irma van den Heuvel (De Vlasgaard)        Mieke van der Zanden (Kempenhof)

   

Gerrit van Putten (extramuraal)     Jos van Leeuwen (Taxandria)

We hebben vacatures voor locaties De Bogen en Leenderhof.

Contact
Geïnteresseerd in het werk van de cliëntenraad? Dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 040-2014035 of clientenraad@valkenhof.nl

Nieuws van de CR   
De nieuwsberichten van de Cliëntenraad geven een goed beeld van de activiteiten van de raad.

Juni 2023

Jaarverslag 2022

Lees hier ons jaarverslag 2022.

Ondernemingsraad

De medezeggenschap van medewerkers is binnen Valkenhof geregeld in overeenstemming met de Wet op de ondernemingsraden. Valkenhof kent als één organisatie één Ondernemingsraad. Het formele overleg met de bestuurder vindt periodiek plaats.

Samenstelling ondernemingsraad
De OR bestaat uit de volgende personen:
Ilse van Eijk (voorzitter), Ingrid Berkvens, Marina Bogers, Annelies Meurkens, Evi Nissen, Lianne Smits, Anne Vos, Marga Vromans.  De OR wordt ondersteund door Mieke Teunissen.