De ondernemingsraad en de cliëntenraad denken mee.

Cliëntenraad 

De Cliëntenraad is een onafhankelijk en zelfstandig orgaan binnen Valkenhof, dat de gemeenschappelijke belangen van de cliënten behartigt. De Cliëntenraad wordt gevormd door vertegenwoordigers of contactpersonen van de locaties. De leden benoemen een onafhankelijke voorzitter.

Wat doet de Cliëntenraad?

 • waakhond over de zorgkwaliteit in al zijn aspecten
 • signaleert knelpunten in de zorg en adviseert hierover de directie
 • evalueert de uitvoering van de vastgestelde zorgprotocollen
 • signaleert nieuwe ontwikkelingen in de zorg

De Cliëntenraad adviseert over:

 • de systematische bewaking, beheersing en/of verbetering van de kwaliteit van zorg
 • de veiligheid van cliënten.
 • het welzijn  van cliënten.
 • de hygiëne in de instelling.
 • de voedingsaangelegenheden.
 • de recreatiemogelijkheden en ontspanningsactiviteiten
 • de behandeling van klachten

Samenstelling Cliëntenraad
De Cliëntenraad bestaat uit de volgende personen: 

                         

Hans Bimmel (voorzitter)                    Petrie Claassen (Taxandria)                      Annie Royackers (den Haagacker)

               

Irma van den Heuvel (De Vlasgaard)                            Mieke van der Zanden (Kempenhof)

We hebben vacatures voor locaties De Bogen en Leenderhof en extramuraal.

Contact
Geïnteresseerd in het werk van de cliëntenraad? Dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 040-2014035 of clientenraad@valkenhof.nl

Nieuws van de CR 2021 – 2022 
De nieuwsberichten van de Cliëntenraad, die ieder kwartaal worden opgenomen in het Nieuws voor medewerkers, geven een goed beeld van de activiteiten van de raad.

Ondernemingsraad

De medezeggenschap van medewerkers is binnen Valkenhof geregeld in overeenstemming met de Wet op de ondernemingsraden. Valkenhof kent als één organisatie één Ondernemingsraad. Het formele overleg met de bestuurder vindt periodiek plaats.

Samenstelling ondernemingsraad
De OR bestaat uit de volgende personen:
Ilse van Eijk (voorzitter), Ingrid Berkvens, Annelies Meurkens, Evi Nissen, Guy Rassin, Lianne de Regter, Anne Vos, Marga Vromans en Ine van Zutphen.