De ondernemingsraad en de cliëntenraad denken mee.

Cliëntenraad en cliëntcontactgroep 

De Cliëntenraad is een onafhankelijk en zelfstandig orgaan binnen Valkenhof, dat de gemeenschappelijke belangen van de cliënten behartigt. Op bijna alle locaties is een cliëntcontactgroep gevormd. De Cliëntenraad wordt gevormd door afgevaardigde van de cliëntcontactgroepen of contactpersonen van de locatie. De leden benoemen een onafhankelijke voorzitter.

Wat doet de Cliëntenraad?

 • waakhond over de zorgkwaliteit in al zijn aspecten
 • signaleert knelpunten in de zorg en adviseert hierover de directie
 • evalueert de uitvoering van de vastgestelde zorgprotocollen
 • signaleert nieuwe ontwikkelingen in de zorg

De Cliëntenraad adviseert over:

 • de systematische bewaking, beheersing en/of verbetering van de kwaliteit van zorg
 • de veiligheid van cliënten.
 • het welzijn  van cliënten.
 • de hygiëne in de instelling.
 • de voedingsaangelegenheden.
 • de recreatiemogelijkheden en ontspanningsactiviteiten
 • de behandeling van klachten

Samenstelling Cliëntenraad
De Cliëntenraad bestaat uit de volgende personen: vacature (voorzitter), Emile Kieboom (Leenderhof), Piet Werson (Taxandria), Annie Royackers (den Haagacker), Jan van de Rijt (Kempenhof), Patrick van der Heijden (Vlasgaard) en Hans Bimmel (Extramuraal-dagcentra).

Contact
Geïnteresseerd in het werk van de cliëntenraad? Dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 040-2014035 of clientenraad@valkenhof.nl

Jaarverslag 2019
Het Jaarverslag 2019 Cliëntenraad Valkenhof biedt een overzicht van de activiteiten en adviezen die de Cliëntenraad in 2019 heeft uitgevoerd. 

Ondernemingsraad

De medezeggenschap van medewerkers is binnen Valkenhof geregeld in overeenstemming met de Wet op de ondernemingsraden. Valkenhof kent als één organisatie één Ondernemingsraad. Het formele overleg met de bestuurder vindt periodiek plaats.

Samenstelling ondernemingsraad
De OR bestaat uit de volgende personen:
Ilse van Eijk (voorzitter), Gerrie Rooijakkers, Marianne van der Laak, Tineke Raemaekers, Marina Bogers, Ine van Zutphen, Anne Vos, Marga Vromans en Annelies Meurkens. 

In het Jaarverslag 2019 vindt u een overzicht van de activiteiten en adviezen die de OR in 2017 heeft uitgevoerd.

X

Info coronavirus incl. liveblog!