Samen werken maakt de zorg beter.

Lerend netwerk

Samen met het Annaklooster, Vitalis en Joris Zorg vormt Valkenhof het Klavertje 4-lerend netwerk. Vier maal per jaar vindt op bestuursniveau en beleidsniveau overleg plaats. Deze organisaties bespreken en leren samen van alle onderwerpen uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Ook is georganiseerd dat medewerkers onderling uitgewisseld worden om van elkaar te leren: het ‘roefelen’.

Wolk

Ieder jaar zijn er in Nederland meer dan 16.000 heupfracturen. Een heupfractuur heeft grote gevolgen: o.a. minder mobiliteit, mentale impact op de persoon en zijn omgeving, angst om te vallen. Wolk is een draagbare heupairbag die de heupen beschermt op het moment dat het nodig is.

Valkenhof wil bijdragen aan de bekendmaking en de inzet van de Wolk heupairbag bij die cliënten die baat kunnen hebben bij het dragen van een Wolk heupairbag. Valkenhof vindt de Wolk een mooie innovatie die bij kan dragen aan de tevredenheid en kwaliteit van leven van cliënten, mantelzorgers en medewerkers. Hiertoe zijn een aantal Wolk heupairbags aangeschaft die ingezet worden bij cliënten die aan de inclusiecriteria hiervan voldoen. Meer informatie over Wolk heupairbag is te vinden op: www.wolkairbag.com

X

Info coronavirus incl. liveblog!