Samen werken maakt de zorg beter.

Lerend netwerk

Samen met het Annaklooster, Vitalis en Joris Zorg vormt Valkenhof het Klavertje 4-lerend netwerk. Vier maal per jaar vindt op bestuursniveau en beleidsniveau overleg plaats. Deze organisaties bespreken en leren samen van alle onderwerpen uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Ook is georganiseerd dat medewerkers onderling uitgewisseld worden om van elkaar te leren: het ‘roefelen’.