Hoe organiseren wij goed bestuur?

Goed bestuur

Goed bestuur betekent voor Valkenhof: tenminste voldoen aan de algemene opvattingen over goed en verantwoord besturen, het toezicht houden op, het rekenschap geven aan en het afleggen van maatschappelijke verantwoording vanuit de zorgsector. 

Valkenhof valt onder het regiem van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en hanteert de code voor goed bestuur: de Zorgbrede Governancecode 2017. 

Klik hieronder op de documenten die het bestuur van Valkenhof betreffen: 

Verantwoording

Jaarverslag en jaarrekening
De financiële verantwoording is te vinden in ons directieverslag 2018 en de jaarrekening 2018.

Meerjarenbeleidsplan
De beleidsprioriteiten voor de komende jaren staan in het meerjarenbeleidsplan 2017-2020.

Kwaliteitsverslag 2018
In ons Kwaliteitsverslag over 2018 leest u hoe we scoren op de acht pijlers van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg zoals dat is opgesteld door het Zorginstituut Nederland.

Jaarbericht

Valkenhof wil bewoners, familieleden, vrijwilligers, personeelsleden en andere belangstellenden laten weten
wat er zoal gespeeld heeft gedurende het afgelopen jaar binnen Valkenhof. Ons jaarbericht over 2018 geeft een beeld van de ontwikkelingen binnen Valkenhof.