Wij hebben aandacht voor uw veiligheid en privacy.

Wet zorg en dwang (Wzd)

Ieder mens heeft het recht om in vrijheid te leven, eigen keuzes te maken en zelf te beslissen hoe hij of zij de dag doorbrengt. Dat geldt ook voor mensen met een psychogeriatrische aandoening zoals dementie.

Soms is het moeilijk voor deze groep mensen om in te schatten wat ze precies nodig hebben. Zij kunnen een gevaar vormen voor zichzelf of voor anderen. Het kan dan noodzakelijk zijn om zorg te verlenen waar de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger het niet mee eens is en zich tegen verzet. Als die zorg toch wordt gegeven, spreken we over onvrijwillige zorg. De nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) regelt sinds 1 januari 2020 de onvrijwillige zorg in een zorginstelling.

Bekijk ook deze Video WZD van VWS.

Stappenplan

Als onvrijwillige zorg toch nodig is, volgen we het in de wet vastgelegde stappenplan. Door dit stappenplan te volgen evalueren we de onvrijwillige zorg op vooraf vastgestelde momenten.

Verantwoordelijke functionarissen

Wzd-functionaris: is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken rond onvrijwillige zorg binnen de organisatie. Binnen Valkenhof zijn dit:

  • Miriam Beerens – specialist ouderengeneeskunde
  • Paul Geels – specialist ouderengeneeskunde
  • Jasmijn Voogd – GZ-psycholoog

Zorgverantwoordelijke: de functionaris die verantwoordelijk is voor het opstellen van het zorgplan en de toepassing van het stappenplan voor het geval onvrijwillige zorg moet worden ingezet. Binnen Valkenhof is dit de verantwoordelijke arts van de afdeling.

Cliëntvertrouwenspersoon: de wet vereist dat de vertegenwoordiger van de cliënt een beroep kan doen op een cliëntvertrouwenspersoon, voor ondersteuning of op het moment dat hij of zij het niet eens is met de gang van zaken rond onvrijwillige zorg.

Voor Valkenhof is dit Sophie van Vlierden van Zorgbelang. Zij is te bereiken via svvlierden@zorgbelang-brabant.nl of 06-42196689.

Privacy

In het document Algemeen Privacybeleid Valkenhof leggen we uit hoe we omgaan met de persoonsgegevens van onze cliënten en hun contactpersonen

X

Info coronavirus incl. liveblog!