Dagzorg

Oud worden, en jezelf blijven

Persoonlijke verzorging en verpleging worden vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Uw zorgverzekeraar heeft daarvoor afspraken gemaakt met verschillende zorgaanbieders. Op de website van uw zorgverzekeraar kunt u zien of deze ook zorg vergoedt van Valkenhof. Wanneer dat zo is, kunt u de zorg rechtstreeks aanvragen via het CliëntServiceBureau. Na uw aanmelding komt de wijkverpleegkundige beoordelen welke en hoeveel zorg er ingezet wordt. Voor wijkverpleging geldt geen eigen bijdrage aan het CAK.Individuele begeleiding wordt vergoed vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor het aanvragen van deze zorg dient u dus contact op te nemen met de gemeente. Wij kunnen u hierbij ondersteunen.

Verwijzing en vergoeding

Persoonlijke verzorging en verpleging worden vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Uw zorgverzekeraar heeft daarvoor afspraken gemaakt met verschillende zorgaanbieders. Op de website van uw zorgverzekeraar kunt u zien of deze ook zorg vergoedt van Valkenhof. Wanneer dat zo is, kunt u de zorg rechtstreeks aanvragen via het CliëntServiceBureau. Na uw aanmelding komt de wijkverpleegkundige beoordelen welke en hoeveel zorg er ingezet wordt. Voor wijkverpleging geldt geen eigen bijdrage aan het CAK.Individuele begeleiding wordt vergoed vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor het aanvragen van deze zorg dient u dus contact op te nemen met de gemeente. Wij kunnen u hierbij ondersteunen.