Specialistische woonzorg

Gespecialiseerde zorg aan mensen met het syndroom van Korsakov en vergelijkbare aandoeningen.

Specialistische woonzorg

In drie huiselijke woonvoorzieningen verlenen wij gespecialiseerde zorg aan mensen met het syndroom van Korsakov en vergelijkbare aandoeningen. Structuur, veiligheid, persoonlijke aandacht en sociale interactie staan centraal staan.

Huiselijk en gestructureerd wonen

Maximaal tien bewoners wonen in een huiselijke en vertrouwde sfeer. Een vast dag- en weekprogramma, gecombineerd met herkenningspunten zoals naambordjes, foto’s en klokken, biedt stabiliteit. Kleine, goed op elkaar ingespeelde zorgteams begeleiden elke afdeling met respectvol begrip.

We kijken naar waar de bewoner behoefte aan heeft. Van stimulerende groepsactiviteiten tot juist rust, een warme sfeer en bescherming tegen overprikkeling.

Persoonlijke aandacht en sociale verbinding

Iedere dag anders:

Flexibiliteit, creativiteit, en humor, daarmee passen onze medewerkers zich aan aan de behoeften van bewoners. Elk individu heeft een persoonlijk Zorgleefplan, gericht op capaciteiten en interesses en er wordt vooral gekeken naar wat iemand nog wél kan. Een balans tussen activiteiten en ontspanning staat centraal.

Zinvol leven:

Met huiskamers, privékamers, en een activiteitencentrum is er ruimte voor sociale interactie maar ook om even alleen te zijn. We stimuleren het aangaan van sociale contacten: met elkaar, familie en nieuwe vriendschappen. We vinden het belangrijk dat bewoners betrokken worden in het huishouden, eigen verantwoordelijkheden hebben en zo een zinvol en zo goedmogelijk leven leiden.

Verwijzing en vergoeding

Voorgespecialiseerde zorg is een zorgindicatie, verkregen via huisarts, behandelaar, of het Cliënt Service Bureau, nodig. Financiering via de Wlz vereist een (inkomensafhankelijke) eigen bijdrage. Wanneer de zorgindicatie is verkregen, volgt een gesprek met onze psycholoog en verpleegkundige. Zij bekijken vervolgens of het wonen en de zorg van Valkenhof past bij de situatie.