Herdenkingsdienst zondag 28 juni

Afscheid nemen

is met zachte vingers

wat voorbij is dichtdoen

en verpakken

in goede gedachten der herinnering…

 

Deze troostende woorden van dichter Bonhoeffer zijn voor ons allen een steun in de huidige tijd. In de afgelopen maanden hebben we als partners, ouders, familie, vrienden, kennissen, medebewoners, personeel en vrijwilligers afscheid moeten nemen van velen die ons dierbaar zijn. Zij overleden in covid-19 tijd met alle beperkingen die daarbij van kracht waren. Dat doet zeer en maakt ons verdriet extra zwaar.

We willen daarom met elkaar stilstaan bij het leven van onze overledenen en hen respectvol en in dankbaarheid herdenken. Dankbaar dat zij deel uitmaakten van ons leven, dankbaar voor hetgeen ze voor ons betekend hebben. We hebben ervoor gekozen om deze gezamenlijke herdenking zo te organiseren dat  iedereen erbij kan zijn: nabestaanden, medebewoners en hun verwanten, vrienden, kennissen, personeel, vrijwilligers en ieder ander die zich verbonden voelt met Valkenhof. We wensen iedereen veel sterkte in het verwerken van het verdriet en hopen dat met het gezamenlijk  herdenken we de goede gedachten der herinnering voor altijd in onze harten meedragen.

Voor u en ieder ander die zich verbonden voelt is het mogelijk om de herdenking te bekijken vanaf zondag 28 juni 11.00 uur:  valkenhof.nl/herdenkingsdienst

Herdenkingsdienst zondag 28 juni 2020

In de afgelopen maanden hebben we als partners, ouders, familie, vrienden, kennissen, medebewoners, personeel en vrijwilligers afscheid moeten nemen van velen die ons dierbaar zijn. Zij overleden in covid-19 tijd met alle beperkingen die daarbij van kracht waren. Dat doet zeer en maakt ons verdriet extra zwaar.

We willen daarom met elkaar stilstaan bij het leven van onze overledenen en hen respectvol en in dankbaarheid herdenken. Dankbaar dat zij deel uitmaakten van ons leven, dankbaar voor hetgeen ze voor ons betekend hebben. We hebben ervoor gekozen om deze gezamenlijke herdenking zo te organiseren dat  iedereen erbij kan zijn: nabestaanden, medebewoners en hun verwanten, vrienden, kennissen, personeel, vrijwilligers en ieder ander die zich verbonden voelt met Valkenhof. We wensen iedereen veel sterkte in het verwerken van het verdriet en hopen dat met het gezamenlijk  herdenken we de goede gedachten der herinnering voor altijd in onze harten meedragen.

Voor u en ieder ander die zich verbonden voelt is het mogelijk om de herdenking te bekijken op deze pagina, vanaf zondag 28 juni 11.00 uur.

 

 

 

Versoepeling bezoekregeling vanaf 15 juni

Sinds vrijdag 29 mei is binnen Valkenhof de bezoekregeling van kracht, waarbij op schone afdelingen (afdelingen zonder corona-besmettingen) één vaste bezoeker per bewoner per week is toegestaan. Deze vaste bezoeker mag per week één uur op bezoek komen. Intussen zijn wij blij te kunnen melden dat we deze bezoekregeling vanaf maandag 15 juni verder gaan versoepelen. Dit is mede mogelijk door alle eerder genomen maatregelen en de geweldige inzet en medewerking van onze medewerkers en familie van onze bewoners; die hun vruchten afwerpen.

Vier vaste bezoekers + dagelijks bezoek mogelijk
De versoepeling houdt in dat er op schone afdelingenmaximaal vier vaste bezoekers per bewoner zijn toegestaan en dat dagelijks bezoek mogelijk is. Er zijn meerdere vaste bezoekers per bezoek én meerdere bezoeken per dag toegestaan, zolang de situatie verantwoord (veilig) blijft. Bezoek is mogelijk op de eigen kamer of in de tuin. Onze restaurants blijven verder gesloten voor bezoekers en bewoners.

Contactpersonen zijn geïnformeerd over de versoepelde bezoekregeling en hebben nadere instructies ontvangen, die strikt opgevolgd dienen te worden. Samen met hen worden de (eventuele) extra vaste bezoeker(s) bepaald en geregistreerd.

Contactmoment op afstand (plexiglas) blijft mogelijk
Naast deze versoepelde bezoekregeling blijven we bewoners van schone afdelingen ook de mogelijkheid tot het contactmoment op afstand aanbieden, waarbij per bewoner door maximaal twee bezoekers een halfuur contact per week mogelijk is (in een hiervoor speciaal aangewezen ruimte voorzien van een plexiglas-tussenscherm). Hiermee kunnen we meer naasten/familieleden de gelegenheid bieden om in contact te blijven met onze bewoners. Wij rekenen wederom op ieders medewerking, zodat we ook van deze bezoekregeling een succes kunnen gaan maken en op termijn mogelijk nog verder kunnen gaan versoepelen!

Op dit moment zijn alle afdelingen schoon. Mocht er zich onverhoopt toch (weer) een besmetting voordoen op een afdeling, dan kan het zijn dat een bezoek of contactmoment op afstand toch niet door kan gaan. Neemt het aantal besmettingen (binnen of buiten Valkenhof) weer toe, dan is het mogelijk dat we genoodzaakt zijn de bezoekregeling aan te passen of (tijdelijk) terug te draaien.

Bloedafname Kempenhof momenteel niet mogelijk

(05-06-2020)

Onze locatie Kempenhof in Valkenswaard is normaal gesproken ook een locatie waar u terecht kunt voor bloedafname. Helaas is dit momenteel niet mogelijk. Diagnostiek voor U heeft vanwege het coronavirus een aangepaste dienstverlening. Alle onderzoeken zijn op afspraak en er zijn minder locaties open. Kijk voor locaties waar dit wel kan op http://www.diagnostiekvooru.nl/

Op het moment dat het wel weer mogelijk is, zullen we dit vermelden op onze website.

Opiniestuk – Wie wordt hier nu voor het lapje gehouden?

(05-05-2020)
Door Steven Han, voorzitter raad van bestuur Land van Horne, en Charles Laurey, voorzitter raad van bestuur ZuidZorg – medeondertekend door Valkenhof

Iedereen kent de beelden van de intensive cares waar dappere collega’s hun best doen om erg zieke burgers bij te staan en het leven te redden. Velen realiseren zich niet dat buiten de ziekenhuizen ook ruim 400.000 zorgmedewerkers zich elke dag inzetten voor het verzorgen en ondersteunen van kwetsbare burgers. Dit gebeurt zowel in het verpleeghuis als in de wijk, thuis achter de voordeur waar veel ouderen, of mensen met een verstandelijke beperking, zorg krijgen van hun vertrouwde verpleegkundige of verzorgende.

Al deze mensen doen dit al ruim acht weken onder moeilijke omstandigheden. Want ook als er sprake is van coronabesmettingen wordt de zorg gecontinueerd en proberen onze collega’s het leed voor cliënten en hun naasten te verzachten. Terwijl zij dit werk doen, lopen zij zelf ook het risico om besmet te worden en dat geeft onzekerheid, voor henzelf, maar ook voor hun gezin en familie. Onze collega’s realiseren zich dat ze zelf ook hun cliënten kunnen besmetten, en dat valt extra zwaar.

De behoefte aan meer wetenschappelijke kennis over de verspreiding van het virus is groot. Het RIVM is de instantie in Nederland die op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten richtlijnen voor zorgverleners ontwikkelt. Zo heeft het RIVM voor gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen in verpleeghuizen en wijkzorg een richtlijn opgesteld waarin wordt aangegeven dat het gebruik van een mondmasker alleen nodig is bij een corona positieve of verdachte cliënt. Hierbij geldt dat de zorgmedewerker zelf geen corona gerelateerde klachten moet hebben. Met andere woorden: preventief gebruik van mondmaskers bij niet-coronacliënten is niet nodig en wordt in het advies van het Outbreak Management Team op 20 april zelfs afgeraden!

Onze zorgmedewerkers werken dus al acht weken in deze situatie en al die tijd hebben wij onze zorg op basis van de richtlijnen van het RIVM uitgevoerd. Wij begrijpen dat het preventief inzetten van een mondmasker bij zowel onze collega’s als bij de cliënten voor een beter gevoel van veiligheid kan zorgen. Tegelijkertijd begrijpen wij echter ook de inhoudelijke argumenten van het RIVM en ook hun zorgen dat het preventief gebruik van mondmaskers een schijnveiligheid teweeg kan brengen en dat door veronachtzaming van de hygiënevoorschriften, de kans op besmettingen juist zou kunnen toenemen.

De druk op preventief gebruik van mondmaskers neemt de laatste weken sterk toe. Diverse collega-zorgorganisaties konden de druk niet weerstaan en zetten de maskers nu in bij iedere cliënt. Deze bestuurders geven aan dat ze hiermee hun verantwoordelijkheid nemen. Maar dat is nog maar de vraag. Het gevolg is namelijk dat de beschermingsmiddelen nu nog schaarser worden. Daarnaast wordt het voor de collega-zorgorganisaties die volgens de RIVM richtlijn werken, nog moeilijker om cliënten en familieleden te overtuigen dat het preventief inzetten van een mondmasker alleen nodig is als er een verdenking op corona bestaat. Verpleegkundigen en verzorgenden (in de wijk) worden inmiddels regelmatig aangesproken op onverantwoord gedrag en de eerste juridische claims zijn ook al binnen.

Nu het openbare leven weer voorzichtig opstart, neemt het publieke debat over het gebruik van mondmaskers toe. In dit debat ligt de richtlijn die het RIVM voor de zorg heeft opgesteld onder vuur. Overwogen wordt om mondmaskers standaard voor contactberoepen zoals kappers en nagelstylisten te verplichten, maar misschien zelfs ook voor alle reizigers in het openbaar vervoer.

In het geval dat onze overheid tot een dergelijk besluit zou komen, stelt u zich dan eens voor hoe dit voor onze sector moet voelen? Twee maanden lang hebben 400.000 zorgmedewerkers met gevaar voor eigen gezondheid hun werk naar eer en geweten gedaan en in één keer gaan alle andere beroepsgroepen en wellicht ook de reizende burger preventief mondkapjes gebruiken. Hoe leg je dit uit aan al die medewerkers? Bovendien zullen we hierdoor waarschijnlijk direct geconfronteerd worden met de tekorten aan beschermingsmiddelen in de zorgsector.

En als de overheid morgen zegt dat de gehele zorgsector dan ook maar preventief mondkapjes moet gaan gebruiken, dan nog hebben wij een groot probleem. 400.000 zorgmedewerkers die allemaal 3-4 mondkapjes per dag nodig hebben komt al gauw neer op ongeveer 1,5 miljoen mondkapjes per dag. Wie kan garanderen dat deze aantallen voor al onze collega’s beschikbaar zijn?

Wie heeft deze mondkapjes eigenlijk het hardst nodig? Wat ons betreft de mensen waar heel Nederland op 12 maart voor heeft geklapt.

Auteurs:
Steven Han, voorzitter raad van bestuur Land van Horne (Limburg en Noord-Brabant)
Charles Laurey, voorzitter raad van bestuur ZuidZorg (Noord-Brabant)

Medeondertekend door de bestuurders van de volgende organisaties:
Actief Zorg
Amalia Zorg
Archipel
Archipel Thuis
BrabantZorg
De Rijnhoven
De Zorgboog
Driezorg
IJsselheem
IVT Thuiszorg
Joris Zorg
La Providence
ORO Zorg en Ondersteuning
Park Zuiderhout
Proteion Rosengaerde
Sint Annaklooster
Sint Jozef Wonen en Zorg
St. Elisabeth Roosendaal
Valkenhof
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
Zorgcentrum Vincent de Paul
Zorgverlening Het Baken

Coronavirus

 

(Pagina bijgewerkt op: 7 juli 2020 / 16:00 uur)

Wij zetten hier de belangrijkste info en maatregelen rondom corona op een rij voor alle betrokkenen van Valkenhof, die tot nader order gelden. Volg ook ons Liveblog Coronavirus met de laatste updates!
Daarnaast sturen wij noodzakelijke updates per brief/mail naar contactpersonen en medewerkers. Wilt u deze updates per mail ontvangen? Lever dan uw e-mailadres samen met de cliëntnaam/geboortedatum/afdeling aan via: ClientServiceBureau@valkenhof.org. Indien u vragen heeft over de genomen maatregelen of anderszins met betrekking tot het coronavirus, kunt u contact opnemen met Valkenhof via het algemeen nummer: 040-2014035. U wordt dan doorgeschakeld naar onze helpdesk die uw vragen beantwoordt.

Verdere versoepeling bezoekregeling vanaf vrijdag 3 juli
Sinds vrijdag 3 juli mag iedereen die gezond is en dus geen last heeft van hoest OF verkoudheid OF koorts op schone afdelingen* dagelijks tussen 10.00 en 20.00 uur op bezoek komen, mits de 1,5 meter afstand tot elkaar mogelijk is en uiteraard met inachtneming van de geldende hygiëneregels. Sinds 3 juli mogen bewoners ook weer mee naar buiten met hun bezoek (buiten de muren van Valkenhof). Ons advies hierin is: blijf (en geniet) zoveel mogelijk met elkaar in de buitenlucht, beperk verdere sociale contacten en vermijd drukte. Meer informatie over de bezoekregeling vindt u in deze instructie. Houd daarnaast ook ons liveblog in de gaten.
De verdere versoepeling is mede mogelijk door alle eerder genomen maatregelen en de geweldige inzet en medewerking van onze medewerkers en familie van onze bewoners; die hun vruchten afwerpen.

Waar vindt u meer info?


Indien de situatie verandert en mogelijk andere (of aanvullende) maatregelen nodig zijn, communiceren we dit op deze pagina (waar u zich nu bevindt).

 

* Wij rekenen op ieders medewerking en hopen dat we met elkaar de huidige, positieve situatie kunnen vasthouden!

Eerste lichtpuntjes voor Valkenhof

Vanwege het coronavirus besloot Valkenhof haar deuren zes weken geleden te sluiten voor bezoekers van buitenaf. Ondanks alle strikte maatregelen kreeg helaas ook Valkenhof te maken met besmette (Covid-19) cliënten. Intussen zijn langzaamaan de eerste lichtpuntjes zichtbaar, waaronder een afname in aantal besmettingen, het afschalen van cohortafdelingen en de realisatie van eerste contactmomenten op afstand voor cliënten van afdelingen zonder besmettingen.

Piek besmettingen zwakt af
Binnen onze locaties zijn de eerste tekenen zichtbaar die erop wijzen dat de piek in aantal besmettingen langzaamaan afzwakt. Ook is er sprake van cliënten die weer hersteld zijn. Op een aantal cohortafdelingen waar geen zieken meer zijn, kunnen we ‘afschalen’. Dit betekent dat deze afdelingen nog wel gesloten blijven, maar twee weken in quarantaine gaan. Tijdens deze quarantaineperiode is er geen sprake meer van isolatie op de kamer en mag iedereen weer vrij rondlopen. Het is een positief bericht, maar pas na twee weken weten we of de uitbraak op de afdeling ten einde is. Er kunnen immers nog cliënten ziek worden, die tijdens de cohortperiode besmet zijn geraakt. Als de quarantaine succesvol is verlopen, kan de afdeling weer open.

Extra contactmoment (op afstand) mogelijk voor bewoners van niet besmette afdelingen
In aanvulling op o.a. het beeldbellen (Skype), heeft Valkenhof besloten om op dit moment voor een beperkte groep bewoners voorzichtig extra contact (op 1,5 meter afstand) mogelijk te maken bij haar locaties. Dit contactmoment geldt enkel voor bewoners van afdelingen waar geen besmettingen zijn en familieleden die zelf geen last hebben van hoest OF verkoudheid OF koorts. Het houdt in dat er op onze locaties per bewoner (van afdelingen zonder besmettingen) een halfuur contact per week mogelijk is met twee familieleden in een hiervoor speciaal ingerichte ruimte bij de toegang naar de locatie, voorzien van een plexiglas-tussenscherm. En uiteraard met strikte naleving van de geldende hygiëneregels. We doen dit op deze manier omdat er binnen onze locaties – conform overheidsbesluit – geen bezoek mogelijk is.
Voor mevrouw Jansen, bewoonster op locatie Kempenhof, kwam dit extra contactmoment als een geschenk uit de hemel. Vrijdag 24 april kon zij hierdoor namelijk voor het eerst haar achterkleinkind zien. Ze verheugde zich er zo op, dat ze de nacht ervoor nauwelijks had geslapen. Wat genoot zij intens van dit moment, al was het maar voor een halfuur.

Wij zijn ons ervan bewust dat het bieden van deze contactmogelijkheid op afstand mogelijk voor teleurstelling zorgt bij de groep bewoners en verwanten waarvoor dit (nog) niet mogelijk is. Helaas is dit de enige mogelijkheid die wij op dit moment op een verantwoorde manier kunnen aanbieden. Wij hopen natuurlijk van harte dat wij op termijn al onze bewoners en verwanten meer vrijheid kunnen geven. Tot die tijd vragen wij om ieders geduld en begrip.

Volg onze informatiepagina en ons liveblog voor de meest actuele situatie omtrent corona.

Warm onthaal eerste Roparun-koppelbed door Valkenhof

Vrijdag 14 februari (Valentijnsdag) was het zover. Het hospice van Valkenhof uit Valkenswaard nam als eerste organisatie in de regio een zogeheten koppelbed in ontvangst van Stichting Roparun. Valkenhof ontving het bed uit handen van het lokale Roparunteam 065. Dit team heeft uit naam van Stichting Roparun tal van acties georganiseerd om geld in te zamelen voor de aanschaf van deze bedden.

Gemotiveerd

Marleen, teamcaptain Team065: “Ons team was meteen gemotiveerd om zich in te zetten voor de koppelbed-actie van Stichting Roparun. Onze teamleden komen uit verschillende plaatsen in Nederland, waaronder ik en nog twee teamleden uit Valkenswaard. Afgelopen zomer is de aanvraag voor Valkenhof via het Netwerk Palliatieve Zorg tot stand gekomen. Intussen mogen we hen verblijden met twee koppelbedden, waaronder een voor het hospice op Kempenhof.”

Hartverwarmend

Maryanne Schlösser, lid Raad van Bestuur Valkenhof: “Fantastisch dat Team065 zich op deze manier inzet voor de medemens. En dit keer in het bijzonder voor onze cliënten van het hospice. Hartverwarmend. In de laatste levensfase nog bij elkaar kunnen slapen, dat gun je iedereen.”

Koppelbed
Een koppelbed is een in hoogte verstelbaar bed met een speciaal koppelmatras dat je kunt vastmaken aan het bed van de cliënt. Zo ontstaat er een tweepersoonsbed waardoor mensen in de laatste levensfase nog bij elkaar kunnen slapen. Stichting Roparun heeft in Nederland al ruim 700 van deze bedden toegekend, met een totale waarde van zo’n € 2 miljoen. Hiervan zijn 27 bedden bestemd voor zorgorganisaties in de regio Zuidoost-Brabant, waarvan het hospice van Valkenhof de eerste is. Andere organisaties die één of meerdere bedden ontvangen zijn de Bijna Thuis Huizen in de regio, Joris Zorg, MMC, Oktober, Savant, St. Annaklooster, St. Annaziekenhuis en Archipel.

Help jij ons (verder) meebouwen aan een nog mooier Valkenhof?

“Wij zijn Albert Vermaase en Maryanne Schlösser. Samen vormen wij het bestuur van Valkenhof, een prachtige zorgorganisatie in de Kempen. Dagelijks zetten onze zorgkanjers zich in voor onze cliënten, op één van onze locaties in Valkenswaard of Leende of bij hen thuis. Om warme zorg te bieden en samen met hen te genieten van kleine geluksmomenten die het leven de moeite waard maken. Zorg met ’n zachte g noemen we dat… De zorg van vandaag en morgen vraagt om steeds meer flexibiliteit, creativiteit en ondernemerschap. Van ons allemaal. Dit vereist ook een nieuwe organisatiestructuur, waarvoor wij afgelopen jaar de fundering hebben gelegd. In deze nieuwe ‘structuur’ is ruimte ontstaan voor enkele mooie nieuwe uitdagingen:

Onze wens voor 2020 is om samen met jou verder te bouwen aan een nog mooier Valkenhof. Wil jij ook het verschil maken voor onze cliënten? Onze deur staat alvast voor je open…”

Hartelijke groet,

Albert Vermaase en Maryanne Schlösser
Raad van Bestuur Valkenhof